Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-12-30 07:00 CET

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 december 2020 finns det totalt 47 726 987 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 219 537 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Thormans Entreprenad AB.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera