Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-07-03 14:30 CEST

Green Landscaping slutför förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp och beslutar om riktad emission

Green Landscaping Group AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp AB (”Mark & Trädgård”), och styrelsen har i samband med detta beslutat om en riktad nyemission av 161 394 aktier till säljarna.

Styrelsen i Green Landscaping har med stöd av bemyndigande från års­stämman den 15 maj 2019 beslutat att emittera totalt 161 394 aktier i Green Landscaping som del av köpeskillingen avseende förvärvet av Mark & Trädgård.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 36,70 kronor per aktie och samtliga aktier har tecknats av säljaren av Mark & Trädgård. Genom nyemissionen ökar Green Landscapings aktiekapital med 11 459 kronor till 2 556 785 kronor.

Priset för teckningskursen har fastställts baserat på det volymviktade genomsnittspriset per aktie för den handel som bedrivits i Green Landscapings aktie på Nasdaq Stockholm under de 5 senaste handelsdagarna före tillträdet.

Antalet aktier och röster kommer efter nyemissionen att vara 36 011 057 stycken. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om 0,45% procent.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 14:30 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera