Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-11-11 11:30 CET

Green Landscaping slutför förvärvet av HD Landscapes grönytedel

Green Landscaping Group AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av HD Landscape grönytedel i Skåne. Överlåtelsen betalas i sin helhet med kontanta medel.

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och Vellinge. Affären omfattar kundkontrakt, personal samt maskinpark.

-  I och med slutförandet av förvärvet får vi ännu bättre möjlighet att leverera kvalitativa utemiljötjänster till våra kunder i södra och västra Skåne. Vi påbörjar nu arbetet med att fördjupa relationerna med våra nya kunder samtidigt som vi säkerställer att leveranserna fortsätter på minst samma nivå som tidigare. Vi vill passa på att hälsa alla nya kunder och medarbetare välkomna, säger Daniel Linderståhl, Regionchef syd

Attachments

Bilder

    Prenumerera