Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2019-04-12 17:15 CEST

Green Landscaping offentliggör prospekt samt reviderade finansiella mål i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté meddelade tidigare idag att Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping”) uppfyller kraven för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det prospekt som upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Green Landscapings hemsida, www.greenlandscapinggroup.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 16 april 2019 och sista dag för handel på Nasdaq First North är måndagen den 15 april 2019. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (GREEN) och ISIN-kod (SE0010985028). Inga nya aktier utfärdas i samband med listbytet och aktieägare i Green Landscaping behöver inte vidta några åtgärder i samband listbytet.

Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Finansiella mål
Green Landscaping har i samband med listbytet fastställt reviderade finansiella mål enligt följande:

  • Tillväxt: Omsättningen ska i genomsnitt växa med 10 procent per år. Tillväxten kan ske både organiskt och genom förvärv. Bolagets syn på möjligheten att växa både organiskt och via förvärv är oförändrad.
  • Lönsamhet: Bolaget ska uppnå en EBITA-marginal om 8 procent.
  • Kapitalstruktur: Nettoskulden i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,5 gånger.
  • Utdelningspolicy: Cirka 40 procent av årets nettovinst ska delas ut till aktieägarna. Utdelningsförslaget ska beakta Green Landscapings långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.

Tidigare mål var att växa organiskt med 5 procent per år, genom förvärv med 15 procent per år samt uppnå en EBITDA-marginal om 11 procent. Avskrivning av materiella tillgångar uppgår till cirka 3 procent av omsättningen.

Rådgivare
Pareto Securities AB har agerat som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare och i samband med noteringsprocessen.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se
Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 17.15 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera