Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2019-04-12 11:40 CEST

Green Landscaping har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat att Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping”) uppfyller kraven för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, givet att sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdagen den 16 april 2019 och sista dagen för handel på Nasdaq First North är planerad till måndagen den 15 april 2019. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (GREEN) och ISIN-kod (SE0010985028). Inga nya aktier utfärdas i samband med listbytet och aktieägare i Green Landscaping behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

”Noteringen på First North i mars 2018 var en del i Green Landscapings långsiktiga tillväxtstrategi, och bytet till Nasdaq Stockholm innebär en ytterligare höjd kvalitetsstämpel som ger trygghet till kunderna och stöttar vår fortsatta tillväxt. Det går helt i linje med våra ledord kundnytta, kvalitet och hållbarhet”, säger Johan Nordström, vd för Green Landscaping.

”Under sitt första år som noterat bolag har Green Landscaping dubblat sin storlek och befäst positionen som Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Det är ledningens och styrelsens ambition att bolaget ska fortsätta spela en central roll i konsolideringen av utemiljöbranschen, och vår bedömning är att Green Landscapings ställning som en attraktiv köpare stärks än mer genom noteringen på Nasdaq Stockholm”, säger Per Sjöstrand, styrelseordförande för Green Landscaping.

Prospekt
Det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet kommer att publiceras på Green Landscapings webbplats, www.greenlandscapinggroup.se, senast dagen före aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Pareto Securities AB har agerat som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare och i samband med noteringsprocessen.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se
Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 11:40 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera