Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-10-02 11:30 CEST

Green Landscaping Group förstärker sin position i Skåne genom förvärv av HD Landscapes grönytedel

Green Landscaping Group AB (publ) har 2019-10-01 tecknat avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne.

I ett led att fokusera på sin kärnverksamhet säljer den danska koncernen Hede Danmark sin svenska skötselverksamhet inom HD Landscape AB till koncernen Green Landscaping. HedeDanmark fortsätter vara verksamma i regionen med sin verksamhet inom återanvändning av organiska restprodukter och slam från reningsverk.

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och Vellinge. Affären omfattar kundkontrakt, personal samt maskinpark.

Den verksamhet som förvärvas har per idag cirka 50 anställda som erbjuds anställning i koncernen. Omsättningen uppgår till cirka 65 mkr i befintliga kunduppdrag under räkenskapsåret 2019. Verksamheten förväntas bidra till koncernens lönsamhet från och med andra halvåret 2020.

- Förvärvet av HD Landscape grönytedel passar väl in i vår verksamhet då den till stora delar befinner sig i samma geografi där vi redan bedriver en större verksamhet med liknande kunder och segment. HD Landscape är ett välrenommerat bolag som har funnits med länge i branschen och vi har under en längre period följt deras utveckling. Vi ser i och med övertagandet av grönytedelen fram emot att ytterligare utveckla vårt kunderbjudande inom grönyteskötsel i Skåne. Våra kunder kommer i och med detta få en ännu högre leveranssäkerhet, bredare utbud av tjänster samt en högre kvalitet, säger Daniel Linderståhl, regionchef för Green Landscaping.

- Konkurrensen inom skötselområdet i Sverige har varit utmanande, och vi är därför nöjda med att kunna överlåta vår svenska skötseldel till marknads­ledaren i Sverige inom grönyteskötsel. Green Landscaping koncernen kan med sin gedigna erfarenhet inom skötselområdet, särskilt i södra Sverige, företa nödvändiga satsningar och förändringar som skall till för att fortsätta höja kvalitén inom grönyteskötseln som HD Landscape bedrivit i regionen sedan 2012, säger Lars H. Petersen, administrativ direktör, HedeDanmark.

Tillträde förväntas ske senast under fjärde kvartalet 2019. Överlåtelsen betalas i sin helhet med kontanta medel.

Attachments

Bilder

    Prenumerera