Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-10-23 08:15 CEST

Green Landscaping förstärker närvaron i Stockholms innerstad

Vinner avtal gällande grönyteskötsel, finplanering och snöunderhåll i stadsdelarna Kungsholmen och Östermalm.

Ett dotterbolag inom Green Landscaping koncernen har genom anbud tilldelats avtal gällande grönyteskötsel, finplanering och snöunderhåll för ytterligare två stadsdelar i Stockholms innerstad. Stadsdelarna Östermalm och Kungsholmen utökar koncernens redan starka närvaro som sedan tidigare består av Norrmalms stadsdel och de kommuncentrala parkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Norra Bantorget och Strömparterren.

- Genom denna tilldelning stärks vår närvaro rejält i Stockholms innerstad. Det ger oss än bättre förutsättningar för att ge våra kunder och stadsinnevånare effektiv, prisvärd och kvalitativ skötsel av utemiljön. Vi kommer därmed ha goda förutsättningar att uppfylla de övergripande avtalsmålen att skötsel och underhåll av parker och grönområden ska utföras så att områdena ger ett prydligt intryck samt att funktionen och säkerheten uppnås. Arbetet ska även utföras så att den biologiska mångfalden uppfylls samt att parkerna upplevs välkomnande, trivsamma, tillgängliga och trygga, säger resultatenhetschef Christoffer Liljendahl, som med dessa nya avtal ansvarar för branschens största leverans av grönyteskötsel i Stockholms innerstad.

 - Nu har vi en unik särställning inom grönyteskötsel i urban miljö, vilket skapar förutsättningar för effektivitet och nya erbjudanden genom vår stora närvaro, avslutar Christoffer Liljendahl, som med tillförsikt välkomnar de nya stadsdelarna till Green Landscaping koncernen.

Avtalet löper inklusive möjliga optionsår till 2027 och leveransen startar den 1 april 2020.

Attachments

Bilder

    Prenumerera