Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-12-09 06:30 CET

Återköp av aktier i Green Landscaping Group under vecka 49 2019

Green Landscaping Group AB (publ) har under perioden den 2 december 2019 till och med den 6 december 2019 återköpt sammanlagt 11 600 egna aktier (ISIN-kod: SE0010985028). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om maximalt 5 mkr som Green Landscaping offentliggjorde den 24 oktober 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 6 november 2019 och den 14 maj 2020, genomförs i enlighet med marknads­missbruks-förordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden 2 december 2019 och 6 december 2019 har aktier i Green Landscaping återköpts enligt nedan:

Datum Antal Pris Kontant
2019-12-02 2 000 32,8695 65 739,00
2019-12-03 2 600 32,8846 85 499,96
2019-12-04 3 000 33,0579 99 173,70
2019-12-05 2 000 33,0585 66 117,00
2019-12-06 2 000 33,286 66 572,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Green Landscapings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Green Landscapings innehav av egna aktier per den 6 december 2019 till 57 600 aktier. Det totala antalet aktier i Green Landscaping uppgår till 36 011 057 aktier.

Sedan den 6 november 2019 och till och med den 6 december 2019 har sammanlagt 57 600 aktier i Green Landscaping återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 150 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Attachments

Bilder

    Prenumerera