Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2019-12-02 06:30 CET

Återköp av aktier i Green Landscaping Group under vecka 48 2019

Green Landscaping Group AB (publ) har under perioden den 26 november 2019 till och med den 29 november 2019 återköpt sammanlagt 46 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0010985028). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om maximalt 5 mkr som Green Landscaping offentliggjorde den 24 oktober 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 6 november 2019 och den 14 maj 2020, genomförs i enlighet med marknads­missbruks-förordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden 26 november 2019 och 29 november 2019 har aktier i Green Landscaping återköpts enligt nedan:

Datum Antal Pris Kontant
26 november 38 000 32,6500 1 240 700,00
27 november 2 000 32,8200 65 640,00
28 november 3 000 32,9891 98 967,30
29 november 3 000 32,8308 98 492,40

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Green Landscapings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Green Landscapings innehav av egna aktier per den 29 november 2019 till 46 000 aktier. Det totala antalet aktier i Green Landscaping uppgår till 36 011 057 aktier.

Sedan den 6 november 2019 och till och med den 29 november 2019 har sammanlagt 46 000 aktier i Green Landscaping återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 150 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Attachments

Bilder

    Prenumerera