Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-11-08 08:30 CET

Valberedning utsedd i Green Landscaping Holding AB

Enligt instruktion antagen vid Green Landscapings års­stämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför års­stämman 2019 består av:

  • Marcus Trummer (utsedd av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB)
  • Erik Salén (utsedd av Westindia Aktiebolag)
  • Anders Thomasson (utsedd av Johan Nordstrom Invest AB och CapNorth AB)
  • Per Sjöstrand (styrelseordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Green Landscaping Holding AB
Att: Valberedningen
Box 70396
107 24 Stockholm

Års­stämman kommer att hållas i Stockholm den 15 maj 2019.

För ytterligare information:
Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 8:30 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera