Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-11-21 14:30 CET

Konkurrensverket godkänner Green Landscapings förvärv av Svensk Markservice

Green Landscaping Holding AB (publ) har erhållit godkännande från Konkurrensverket att förvärva Svensk Markservice Holding AB. Förvärvet väntas slutföras under fjärde kvartalet.

Så som meddelat den 15 oktober 2018 har Green Landscaping tecknat avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Svensk Markservice, villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Detta har idag erhållits och förvärvet kan därmed slutföras.

Förvärvet kommer att möjliggöra en förstärkt marknads­position inom grönyteskötsel och landscaping för Green Landscaping. Ett större bolag gynnar kunderna i form av ökad lokal närvaro, högre produktivitet och ett bredare tjänsteutbud. Vidare lämnar förvärvet ytterligare utrymme för konsolidering på en fragmenterad marknad.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD Green Landscaping, +46 708 38 58 12
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information Green Landscaping Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 14:30 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera