Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2018-09-25 08:45 CEST

Green Landscaping tecknar avsiktsförklaring med Välkommen till Framtiden

Green Landscaping har inom ramen för initiativet Green Steps tecknat en avsiktsförklaring med Välkommen till Framtiden och Göteborgs stad. Ambitionen är att erbjuda upp till 15 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden en anställning, motsvarande 30% av deltagarna i Välkommen till Framtiden.

Deltagande i Greens Steps och Välkommen till Framtidens traineeprogram med fokus på nyanlända utan grundskole- eller gymnasiekompetens startar i januari 2019. Målet med traineeprogrammet är att genom individanpassad ”lära i arbete” kompetensutveckla deltagarna inom grönyteskötsel. Green Landscapings anställda erbjuder deltagarna i Green Steps mentorskap och deltagarna får tillgång till en arbetsplats och ett sammanhang. Efter senast 24 månader får deltagarna branschcertifiering som motsvarar en gymnasieutbildning och framtida karriärmöjligheter.

Redan under våren lanserade Green Steps sitt pilotprojekt tillsammans med Arb.Vux i Göteborg, där sju personer har erbjudits en anställning hos Green Landscaping. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

-Green Landscaping har behov av kompetent personal, och vi kan erbjuda en arbetsplats full av möjligheter. Idag hamnar många med utländsk bakgrund och låg utbildningsnivå utanför arbetsmarknaden, och saknar möjligheter att komma in utan kompletterande utbildning. Genom Green Steps tar vi ansvar för integrationen och får möjlighet att bidra till en bättre framtid för våra deltagare, men även ett bättre samhällsklimat genom ett minskat utanförskap, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

-Vi ser fram mot ett samarbete inom Välkommen till Framtiden där vi tillsammans skapar förutsättningar för nyanlända att komma till en riktig arbetsplats och ett riktigt jobb, säger Bo Strandberg, Processledare för Välkommen Framtiden.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD Green Landscaping Group, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 8:45 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

Prenumerera