Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2018-12-11 16:00 CET

Green Landscaping stärker sin position i Skåne genom förvärv av Mark & Miljö

Green Landscaping Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva Mark & Miljö Projekt AB, med huvudsaklig verksamhet inom finplanering av utemiljöer i Malmö.

Mark & Miljö skapar, bygger och sköter om utemiljöer med särskilt fokus på bostadsgårdar. Bolagets kunder består främst av större bostadsrättsföreningar, och projekten utförs oftast i form av totalentreprenad. Ungefär en tredjedel av verksamheten relaterar till skötsel och service. Verksamheten har 40 anställda och omsatte cirka 54 miljoner kronor 2017.

Förvärvsmultipeln uppgår till 4,2x (EV/EBIT) med möjlighet till tilläggsköpeskilling över en tvåårs­period, i linje med Green Landscapings förvärvsmetodik. En del av köpeskillingen kommer att återinvesteras i aktier i Green Landscaping via en riktad emission till säljarna.

”Förvärvet av Mark & Miljö sker helt enligt vår förvärvsstrategi där vi söker enkla synergier och lägger fokus på lönsamma kontraktsportföljer. Mark & Miljö är ett mycket välskött bolag med återkommande långa kundrelationer, och vi är övertygade om att de kommer kunna skapa ännu mer kundnytta som en del av Green Landscaping”, säger Johan Nordström, vd för Green Landscaping.

”Vi ser fram mot att bli en del av Green Landscaping och skapa värde för såväl koncernen som våra kunder och medarbetare. Mark & Miljö kommer drivas vidare under sitt eget starka varumärke, och vi ser goda möjligheter att överföra kompetens inom vår nisch till andra bolag i gruppen”, säger Jörgen Nessmar, grundare av Mark & Miljö.

Green Landscaping planerar att slutföra förvärvet av Mark & Miljö den 14 december.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD Green Landscaping, +46 708 38 58 12
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Jörgen Nessmar, grundare Mark & Miljö, +46 40 31 44 01
jorgen.nessmar@mark-miljo.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 16:00 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera