Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2018-12-14 16:00 CET

Green Landscaping slutför förvärvet av Mark & Miljö och beslutar om riktad emission

Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Mark & Miljö Projekt i Sverige AB (”Mark & Miljö”), och styrelsen har i samband med detta beslutat om en riktad nyemission av 350 754 aktier till säljarna.

Styrelsen i Green Landscaping har med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2018 beslutat att emittera totalt 350 754 nya aktier i Green Landscaping som del av köpeskillingen avseende förvärvet av Mark & Miljö.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 28,495 kronor per aktie soch samtliga aktier har tecknats av säljarna av Mark & Miljö. Genom nyemissionen ökar Green Landscapings aktiekapital med 24 903 kronor till 2 545 326 kronor.

Priset för teckningskursen har fastställts baserat på det volymviktade genomsnittspriset per aktie för den handel som bedrivits i Green Landscapings aktie på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna.

Antalet aktier och röster kommer efter nyemissionen att vara 35 849 663 stycken. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent.

För ytterligare information:
Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 16:00 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera