Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2018-02-20 08:30 CET

Björnentreprenad vinner avtal i Upplands-Bro

Björnentreprenad, ett dotterbolag till Green Landscaping Holding, har vunnit en offentlig upphandling av utemiljöskötsel i Upplands-Bro kommun, strax väster om Stockholm.

Björnentreprenad vann avtalet i en offentlig upphandling. Den nyvunna entreprenaden träder i kraft 1 juni 2018 och sträcker sig i tre år framåt. Kontraktet är värt totalt cirka 30 miljoner kronor med chans på ytterligare tre optionsår.

- Upplands-Bro är en av Stockholms kranskommuner som växer mest just nu och det är riktigt roligt att vi är med och ger medborgarna en trevlig utemiljö, säger Janne Pettersson, VD på Björnentreprenad.

Avtalet omfattar skötsel av yttre miljö och tjänster som ingår är trädgårdsskötsel, vinterunderhåll samt löpande reparationer och mindre anläggningsarbeten.

För ytterligare information:
Janne Pettersson, VD för Björnentreprenad, tel: 070 592 75 46.

Green Landscaping är Sveriges ledande företag inom skötsel och planering av utemiljöer. Vi gör städer skönare och mer levande. Koncernen består av sju helägda dotterbolag och tillhandahåller tjänster inom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggning samt träd- och skogsvård. För mer information besök www.greenlandscaping.se

Bilder

    Prenumerera