Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2017-11-29 08:01 CET

JE Mark blir en del av Green Landscaping

Samgåendet mellan Green Landscaping Group och JE Mark & Anläggningsteknik AB (”JE Mark”) skapar goda förutsättningar att tillgodose kunders behov av kvalificerade tjänster både inom skötsel och anläggning av utemiljöer.

JE Mark kommer att drivas som ett fristående dotterbolag inom Green-koncernen med sitt eget namn och varumärke. Jan Eriksson, VD JE Mark, går in som delägare i Green och kommer att ingå i Greens ledning. Ytterligare sju nyckelpersoner från JE Mark blir delägare i Green i samband med samgåendet.

– JE Mark är ett välskött företag med en hög kompetens inom finplanering vilket kommer att komplettera och stärka Greens kunderbjudande, huvudsakligen i norra Stockholm. Det ska bli fantastiskt kul att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

– Vi ser fram emot en god samverkan med Green Landscaping. Vi verkar på en marknad där det är mycket viktigt med kunskap, kompetens och resurser inom finplanering och skötsel. Detta samgående skapar förutsättningar för att tillgodose kundernas behov av kvalificerade tjänster både inom skötsel och anläggning, säger Jan Eriksson, VD JE Mark.

JE Mark grundades 1998 av Jan Eriksson och har som verksamhetsidé specialiserat sig på finplanering och kvalificerade markentreprenader. JE Mark utgår från Vallentuna norr om Stockholm men utför arbeten i hela Stor-Stockholmsregionen. Företaget består av 40 tillsvidareanställda. Förväntad omsättning för 2017 är 70 Mkr.

Attachments

Bilder

    Prenumerera